2017 жылдын ноябрь-декабрь айларында Новый Ритм коомдук бирикмеси тарабынан “Толерантуулук- бири бирибизден айырмалуу болуу эркиндиги” аталышындагы информациялык кампания откорду. Аталган кампания эл аралык Saferworld уюму жана ФМТ (Эл аралык толерантуулук учун) фонду тарабынан каржыланган.

Кампаниянын максаты Кыргызстандын туштугундо жашаган 14 жаштан 28 жашка чейинки жаш муун окулдорунун арансында толерантуулуктун денгээлин которуу болгон.

Биздин тараталы деген кабарыбыз томондогудой: Биз, Кыргызстан жаштары биздин коомдун ар бир мучосунун кызыкчылыгын жана укуктарын алардын жынысына, тутунган динине, сексуалдык ориентациясына, улутуна, жашаган жерине карабастан сыйлаган;  ОМСУ, ПО, бейокмот уюмдар жана жаштар оздорунун коомдогу жумуштарын так, эффективдуу аткарууга болгон аракеттерин ар бирибиздин укуктарыбыздын бузулбашына  жумшаган коомдо жашоону каалаганбыз жана каалайбыз.

Кампания откоруу убагында уч ири иш чара уюштурулду:

  1. Интолеранттуулук койгойлорун чечуу боюнча негизги тараптар менен таанышуу жолугушуусу; 
  2. Толерантуулук мектеби; 
  3. Маданияттар жарманкеси.

Таанышуу жолугушуусунда толеранттуулук маселелери, жаштар жана  калкттын ортосундагы интолеранттуу мамиленин себептери талкууланды.

Толерантуулук мектеби торт кундук лагерь форматында уюшулуп,  жаны информациянын коптугу, токтоосуз талкуулар жана дебаттар менен коштолгондугу менен эн эсте калаарлык лагерлердин бири болуп калды. Аталган мектепте жаштарга адам укуктары, дискриминациянын турлору жана нормалары жонундо  сессиялар отулуп, адам укуктарын коргоо боюнча улуттук жана эл аралык денгээлдеги документтер, ЮНЕСКО 1995 жылдын 16 – ноябрында кабыл алган “Чыдоо принциптеринин декларациясы” изилденип окутулду. 

Кампаниянын финалы болуп катышуучулар тарабынан уюштурулган Маданияттар фестивалы эсептелет. Фестивальда катышуучулар турдуу мамлекеттерди оз ара болуп алып, алардын тарыхы, маданияты жана башка кызыктуу фактылар тууралуу айтып беришти.

Ушундай жол менен, информациялык кампания толерантуулук идеясын Кыргызстандын туштугундо жайылтууга чон туртку берди, кампания жыйынтыкталган сон,Толерантуулук мектеби катышуучулары тарабынан кичинекей масштабдагы Ош жана Кыргызстан жашоочуларынын толерантуулук денгээлин изилдоо уюштурулду.