Новый Ритм мүчөлүгү жөнүндө маалымат.

 1. Бирикмеге мүчөлүк ыктыярдуу;

 2. Бирикменин мүчөлөрү Кыргыз Республикасынын жарандары, башка мамлекеттердин жарандыгы жана жарандыгы жок адамдар боло алышы мүмкүн;

 3. Бирикмеге кошулууга эч кандай чектөөлөр жок;

 4. Бирикмеге кирүү жөнүндө чечим талапкердин арызынын негизинде бирикменин башкармасынын төрагасы тарабынан кабыл алынат;

 5. Мүчөлүк мүчөнүн ыктыярдуу талабы боюнча чакырылып алынышы мүмкүн; Мындай учурда, мүчөлүктөн чыгуу себептери көрсөтүлгөн бирикменин төрагасынын атына арыз жазылат. Арыз боюнча чечим келип түшкөн күндөн тартып 3 күндүн ичинде кабыл алынат;

 6. Мүчө укук бузгандыгы, негизги милдеттерин аткарбагандыгы же бирикменин баалуулуктарына каршы келген иш жасагандыгы үчүн өз катарынан чыгарылышы мүмкүн. Четтетүү жөнүндө чечим төрагалык кылуучу тарабынан кабыл алынат жана бирикменин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунда бекитилет.

Бирикменин мүчөлөрүнүн укуктары:

 • Мүчөлөр бирдей укуктарга ээ жана бирдей милдеттерди аткарышат;

 • Мүчөлөр уставга ылайык бирикменин ишине катышууга укуктуу;

 • Бирикменин ишине катышуу үчүн мүчөлөрдүн арасынан өз өкүлдөрүн дайындаганга;

 • Жалпы чогулушта белгиленген тартипте бирикменин иши жөнүндө маалымат алууга;

Бирикменин мүчөлөрүнүн милдеттери:

 • Бирикменин максаттарын жана милдеттерин аткарууга жана алардын жетишүүсүнө активдүү катышуу;

 • Бирикменин ишмердүүлүгү жөнүндө купуя маалыматты ачыкка чыгарбоо, эгерде бул бирикменин максаттарына тоскоол болсо;

 • Мүчөлүк акыларды төлөө, анын суммасы жылына 100 сом;

 • Максаттарга каршы келген же бирикменин ишине зыяндуу мүчөлөр башкармалыктын чечими боюнча мүчөлүктөн чыгарылышы мүмкүн.

Мүчөлөрдүн мүчөлүктөн чыгарылгандыгы жөнүндө кабардар болгондон кийин жети күндүн ичинде билдирүүсү болсо, аны калтырууга укугу бар.