2014-жылы Новый Ритм Кыргызстандын түштүгүндөгү жаш ыктыярчылардын – лидерлерлик жөндөмдүүлүгүн бекемдөөгө жана жаштарды (алар демократиялык демилгелерди көтөрө ала турган) узак мөөнөттүү аянтчаны өнүктүрүүгө багытталган долбоорду иштеп чыгуу үчүн Форум Сид фондунан грант утуп алган. Эки ийгиликтүү жылдан кийин, экинчи эки жылдыкта жаңыланган долбоордун күтүлүп жаткан натыйжалары, жаштардын жаңжалдарды жөнгө салуу (же башкаруу) боюнча көндүмдөрүн, алардын демократиялык укуктарын жана гендердик теңчилик маселелерин маалымдуулугун жогорулатуу болгон. Андан тышкары, жаштар коомго (же алардын коомчулугуна) катышуу үчүн эрктүүлүгүн жогорулайт. Бирикме катары Новый Ритм жаштарга күнүмдүк жашоосуна жана жергиликтүү жамааттын / коомдун ар кандай көйгөйлөрүнө таасир этүү боюнча өз демилгесин өркүндөтүүгө мүмкүнчүлүк берген аянтча менен камсыздайт.

Бул долбоор үч ар кандай чакан максаттардын алкагында пландаштырылган жана жүзөгө ашырылган:

  1. Новый Ритмдин жаштарынын потенциалын күчөтүү, Оштогу жана анын айланасындагы аймактардагы демократиялык демилгелерге жаштарды тартуу үчүн инклюзивдик аянтчанын узак мөөнөттүү иштешин камсыздоо.

  2. Ош облусундагы жаштар арасында демократиялык демилгелер боюнча узак мөөнөттүү өз ара аракеттенүү аянтчасын иштеп чыгуу.

  3. Демократия, адам укуктары, гендер жана конфликттерди чечүү маселелери боюнча максаттуу топ үчүн окутуу / окутуу циклдерин уюштуруу