Долбоордун максаты шаар жарандарын жана шаарга келген конокторго, айрыкча, Ош шаарынын жаштары үчүн аянтча түзүү. Жаштар үчүн расмий жана расмий эмес иш-чараларды өткөрүү. Мисалы: тематикалык көргөзмөлөрдү, жандуу музыка кечелерин уюштуруу, тематикалык кино көрүү аркылуу өнүгө турган түрдүү маданият кечелерин, мотивациялык жолугушууларды, викторина жана башка социалдык, интеллектуалдык жолугушуулар. Ошондой эле  көңүл ачуучу иш-чаралар өткөрүлө турган аянтча болуп саналат. 

 Биздин максаттуу аудиториябыз – Ош шаарынын тургундары жана коноктору болуп,  өзгөчө белгилеп кетүүчү нерсе ар кандай идентифиацияланган жаштар жана чоңдор экендиги.

Биздин социалдык кофейня жаштардын ой жүгүртүүсүн өзгөртүүчү жана алардын потенциалын өстүрүүгө жана өнүктүрүүчү инновациялык аянтча.