“Жаштардын  жарандык катышуусу” долбоору биздин бирикме тарабынан 2018-жылдын январь айынан баштап,  2019-жылдын февраль айына чейин жүзөгө ашырылган.

Долбоор Кыргызстандагы жаштардын жарандык активдүүлүгүнүн деңгээлин жогорулатууга багытталган. Ошондуктан жаштар өз укуктарын жана кызыкчылыктарын социалдык жана мыйзам деңгээлде коргойда талапда кыла алат жана жайылтат.

Долбоордун максаттары:

  • Коомдо жигердүү натыйжаларга жана өзгөрүүлөргө жетүү үчүн жергиликтүү өзүн өзүбашкаруу органдары, укук коргоо органдары жана жаштар бирикмеси менен өнөктөштүктү жакшыртуу;

  • Түштүк аймагындагы жаштардын укук коргоо тармагында потенциалын жогорулатуу үчүн аянтча түзүү;

  • Жергиликтүү жана регионалдык деңгээлдег маданий жана усулдук иш-чараладры өткөрүү

Долбоордун алкагында кызматташуу боюнча  бир катар меморандумдарга кол коюлуп, Новый Ритм ошондой эле, өлкөнүн түштүгүндөгү жана Бишкек шаарында жайгашкан башка өнөктөш бирикмелер ортосунда аймактык алмашуу программалары өткөрүлдү. 2018-жылдын жайында адам укуктары боюнча жаштар үчүн окуу лагеринин эки бөлүгү болуп өттү, анын натыйжасында региондордо жаштардын демилгелери ишке ашырылды.

Ошондой эле, долбоордун алкагында Ош шаарынын жаштары үчүн ыктыярчылык программа иштей баштады. Андан соң волонтерлор өз демилгелерин ишке ашыра алышты. Мисалы: тематикалык топтор,кыздар тобу, дебаттар үчүн топ, комикстер жана трафареттерди жаратуу тобу, конфликттерди алдын-алуу / трансформациялоо тобу жана медиа топтору болду.

Долбоор тарабынан түзүлгөн материалдарды бул жерден көрүңүз: