Долбоорго Европадан жана Борбордук Азиядан үч уюм катышат, атап айтканда: Польша, Кыргызстан жана Швеция.

Долбоор улуттар аралык потенциалды жана мобилдүүлүктү жайылтууга багытталган. Долбоордун негизги максаты – демократиялык жана инклюзивдүү Кыргызстанды түзүү үчүн Кыргызстандын түштүгүндөгү жаштардын потенциалын жогорулатуу жолу менен гендердик, курактык жана этникалык белгилери боюнча дискриминацияны жок кылуу.

Жогоруда айтылып кеткен потенциалды жогорулатуу боюнча иш-чаралардын негизги максаттуу тобу – Кыргызстандын түштүк аймагындагы жаштар, жаштар уюмдары, кыз-келиндер жана мугалимдер.