2019-жылдын 16-20 апрелге чейин биз “FRIDA” долбоорунун алкагында, кыздар үчүн “КЫЗДЫН КЫРКЫ ЧАЧЫ УЛУУ” аттуу билим берүү лагерин өткөрдүк.Өлкөнүн бардык аймактарынан коомдун социалдык көйгөйлөрүнө кайдыгер карабаган жалпы 23 кыз катышты.

Бул лагерь катышуучулардын да, уюштуруучулардын да  жаркын сезимдери менен эсте калды. Ушул 4 күндүн ичинде катышуучулар билим берүүчү, жемиштүү жана кызыктуу эң негизгиси учурдагы социалдык көйгөйлөрдү чечүү үчүн зарыл болгон сессияларды алышты.

Мисалы:

  • Адам укуктары, Аялдардын эмгек укуктары жана басмырлоого жол бербөө боюнча сессиялар

  • Гендер жана гендердик стереотиптер 

  • Аялдардын репродуктивдүү жана сексуалдык укуктары

  • Коопсуздук жана өзүн-өзү коргоо

  • Жана дагы көп нерселер.

Ошондой эле, лагердин маанилүү аспектиси катары  – тематикалык комикстерди жана трафареттерди, социалдык театрды жана бийди жаратуу боюнча семинарлар аркылуу кыздардын чыгармачылык жөндөмдөрүн өнүктүрүү болду. Күн сайын эртең мененки көнүгүүлөр жана йога баарыбызга жакшы маанай тартуулады.

Ар бир катышуучу өзгөчөлөнүп турду, билимди гана эмес ошондой эле жаңы курбу эжелерди да таба алышты.

Лагер аяктагандан кийин, катышуучулар “Новый Ритм” менен байланышты үзүшкөн жок. Бизди эң сүйүнткөну катышуучулар лагердин соңунда өздөрүнүн демилгелеринин негизинде лагерден алган билимдери, мааылматтары менен досторуна, курбуларына жана классташтарына семинар,тренингтерди өтуп беришти.