2016-жылдын декабрь айында Новый Ритм Saferworld жана Эл аралык Толеранттуулук Фондунун (FTI) колдоосу менен Кыргызстанда гендердик теңчиликке жана гендерге негизделген дискриминациянын гендердик теңсиздигинин жана дискриминациясынын кеңири таралган көйгөйлөрүн чагылдыруу максатында Ош облусунда Гендердик Нормалар Академиясын уюштурган. Кыргызстандын түштүгүнө багытталган жаштар менен иш алып барган бирикме катары, ккадемиянын максаты гендердик маселелер боюнча маалымдуулукту жогорулатуу, ошондой эле гендердик көйгөйлөрдү чечүүгө жардам бере турган куралдарды түзүү жана тажрыйба алмашуу үчүн Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын жаштарын чогултуу болду. 

2017-жылдын октябрында, ошондой эле Saferworld жана FTI колдоосу менен Новый Ритм экинчи Гендердик Нормалар Академиясын ишке ашырды, анын натыйжасында “Ош шаарын активисттердин көзү менен тааныйбыз” аттуу академиянын катышуучулары тарабынан Зин журналы жаралган. Ал  өзүнө катышуучулардын комикстерин жана сүрөттөрүн камтый. Кийинчерээк Зин Ош шаарынын тургундарына таратылган. 

2018-жылдын декабрь айында үчүнчү Академия болуп өттү, ал күн форматында өтүп жана UNITE Кыргызстан тармагы тарабынан колдоого алынды. Академия кыздарга жана аялдарга карата зомбулукка каршы 16 күндүк глобалдык кампанияны өткөрүү менен дал келгендиктен, бул жылдын  “Мени уккула” деген күн тартибинде бүткүл эл аралык коомчулуктарды кыздар менен аялдарга карата зомбулуктун бардык түрлөрүнө каршы күрөшүүдө биригүүгө чакырык болгон.

Гендердик нормалар академиясынын уникалдуулугу колдонулган ыкмалар менен мамилелерде. Жаштар комикстерди тартуу, дебаттар жана медиа-продуктылардын жардамы менен билим алышат, кыздар менен аялдарга карата зомбулук маселелери боюнча түз же кыйыр иштеген адистер менен таанышышат. Ошондой эле, бул лагерлердин маанилүү курамдык бөлүгү – жакындашууга жана командалык рухту көтөрүүгө багытталган достук жана ачык маанайды түзүү.